Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Tělesná kultura, tělovýchova a sport

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
KTS/ASP1 Alternativní sporty v přírodě 1 Zimní Čeština 1  
KTS/ASP2 Alternativní sporty v přírodě 2 Letní Čeština 1  
KTS/PLA1 Plavání 1 Zimní Čeština 1  
KTS/VES1 Veslování 1 Zimní Čeština 1  
KTS/VES2 Veslování 2 Letní Čeština 1  
KTS/ZTV5 Sebeobrana Zimní Čeština 1  
UHV/DELA Dějiny lázní Zimní Čeština 3