Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Pedagogika, učitelství a sociální péče

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
KAA/ADAPT Adaptační kurz Zimní Čeština 3  
KAA/VKOD Vybrané kapitoly z obecné a oborové did. Letní Angličtina 3  
KAA/VTAL2 Vývojové tendence v anglo-amer. lit. II Letní Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KDMML/LEADE Leadership Letní Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KVV/ANIMM Animoterapie Letní Čeština 2  
KVV/ANIMO Animoterapie pro bakalářské studium Letní Čeština 2  
KVV/APRO2 Aktuální problémy pedagogického myšlení Letní Čeština 3  
KVV/APSVR Aktuální problémy speciálního vzdělávání Letní Ruština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KVV/RAPE Raná péče Letní Čeština 2  
KVV/SPPGR Speciální pedagogika Letní Ruština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům