Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Obory z oblasti psychologie

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
KFI/SOFIL Vybrané kapitoly ze současné filozofie Zimní Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům