Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Obecně odborná příprava

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
KALCH/C012A Chemometrics I Zimní Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KALCH/C013A Chemometrics II Letní Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KALCH/C868 Statistické zpracování experiment. dat Letní Čeština 5  
KHVFR/DHV1 Seminář-dokum. a hist. výzkum I Zimní Čeština 1  
KHVFR/DHV2 Seminář-dokum. a hist. výzkum II Letní Čeština 1  
KHVFR/DHV5 Seminář-dokum. a hist. výzkum V Zimní Čeština 2  
KHVFR/DHV6 Seminář-dokum. a hist. výzkum VI Letní Čeština 3  
KCHTFR/CHETS Chemická technologie restaurování Letní Čeština 0  
KCHTFR/PAS1 Technologie restaurování I Zimní Čeština 2  
KCHTFR/PAS2 Technologie restaurování II Letní Čeština 4  
KCHTFR/PAS3 Technologie restaurování III Zimní Čeština 2  
KCHTFR/TBP1 Tiskové barvy a papíry I Zimní Čeština 2  
KCHTFR/TCR1K Technologie rest. a konz. kamene I Zimní Čeština 8  
KCHTFR/TCR1M Technologie rest. a konz. nást. malby I Zimní Čeština 8  
KCHTFR/TCR1P Technologie rest. a konz. papíru I Zimní Čeština 3  
KCHTFR/TCR1U Technologie rest. a konz. um. děl I Zimní Čeština 3  
KCHTFR/TCR2K Technologie rest. a konz. kamene II Letní Čeština 8  
KCHTFR/TCR2M Technologie rest. a konz. nást. malby II Letní Čeština 8  
KCHTFR/TCR2P Technologie rest. a konz. papíru II Letní Čeština 3  
KCHTFR/TCR3K Technologie rest. a konz. kamene III Zimní Čeština 5  
KCHTFR/TCR3M Technologie rest. a konz. nást. mal. III Zimní Čeština 4  
KCHTFR/TCR3P Technologie rest. a konz. papíru III Zimní Čeština 3  
KCHTFR/TCR3U Technologie rest. a konz. um. děl III Zimní Čeština 3  
KCHTFR/TCR4K Technologie rest. a konz. kamene IV Letní Čeština 4  
KCHTFR/TCR4M Technologie rest. a konz. nást. mal. IV Letní Čeština 3  
KCHTFR/TCR4P Technologie rest. a konz. papíru IV Letní Čeština 3  
KCHTFR/TCR4U Technologie rest. a konz. um. děl IV Letní Čeština 2  
KCHTFR/TCR5K Technologie rest. a konz. kamene V Zimní Čeština 4  
KCHTFR/TCR5M Technologie rest. a konz. nást. mal. V Zimní Čeština 3  
KCHTFR/TCR5P Technologie rest. a konz. papíru V Zimní Čeština 3  
KCHTFR/TCR5U Technologie rest. a konz. um. děl V Zimní Čeština 4  
KCHTFR/TPK1 Technologie rest. děl písemné kultury I Zimní Čeština 6  
KCHTFR/TPK2 Technologie rest. děl písemné kultury II Letní Čeština 4  
KCHTFR/TPK3 Technol. rest. děl písemné kultury III Zimní Čeština 4  
KCHTFR/UPO1 Úvod do polygrafie I Zimní Čeština 2  
KMMCS/PZF1P Základy fyziky I Zimní Čeština 3  
KRE/NKAV1 Náboženství Kavkazu I Zimní Čeština 3  
KRE/NKAV2 Náboženství Kavkazu II Letní Čeština 6  
UAFM/PZF1E Principles of Physics I Zimní Angličtina 3  
UAFM/PZF1P Základy fyziky I Zimní Čeština 3