Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Obecná příprava

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
JC/EPAIV AJ pro akademické účely - B2 Zimní a letní Angličtina 4  
KCHTFR/LAB1 Laboratorní cvičení z chemie I Zimní Čeština 2  
KCHTFR/LAB2 Laboratorní cvičení z chemie II Letní Čeština 2  
KCHTFR/ZCH1 Základy chemie I Zimní Čeština 2  
KCHTFR/ZCH2 Základy chemie II Letní Čeština 2  
KCHTFR/ZCH3 Základy chemie III Zimní Čeština 2  
KRP/IIFZ Informační zdroje a jejich využívání Zimní Čeština 2  
KRP/IIFZE Informační zdroje a jejich využívání Zimní Čeština 2  
KSV/NKOD1 Nácvik komunik. doved. pro výzk. k BP I. Letní Čeština 3  
USSV/KIZH Informační zdroje pro hospodářskou praxi Letní Čeština 1  
USSV/PIZH Informační zdroje pro hospodářskou praxi Letní Čeština 1