Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Teorie a dějiny umění

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
KHVFR/BAR1 Barva v architektuře a sochařství I Zimní Čeština 2  
KHVFR/DUS1 Dějiny umění 19. století I Zimní Čeština 3  
KHVFR/DUS2 Dějiny umění 19. století II Letní Čeština 3  
KHVFR/OVK1 Ornament v dějinách výtvarné kultury I Letní Čeština 2  
KHVFR/PDD1 Proseminář dějin umění a dok. I Zimní Čeština 1  
KHVFR/PDD2 Proseminář dějin umění II Letní Čeština 1  
KRE/VKRU Vizuální křesťanské umění Letní Čeština 3  
KSV/ANCI Antropologie areálů: Čína Zimní Čeština 4  
UHV/VKDVK Vybrané kapitoly z dějin výtvarné kult. Zimní a letní Čeština 3