Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Umění a užité umění

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
ARMS/AT1M Ateliéry I Zimní Čeština 8  
ARMS/SVP1M Specializovaná výtvarná příprava I Letní Čeština 7  
ARMS/TNM1 Vývoj technik nást. malby I Zimní Čeština 1  
ARMS/TNM2 Vývoj technik nást. malby II Letní Čeština 2  
ARMS/TNM3 Vývoj technik nást. malby III Zimní Čeština 2  
ARPKVD/GRD1 Grafická dílna I Letní Čeština 2  
ARPKVD/GRD2 Grafická dílna II Zimní Čeština 2  
ARPKVD/GRD3 Grafická dílna III Letní Čeština 2  
ARUDP/VGU1 Vývoj a techniky grafického umění I Letní Čeština 2  
ARUDP/VGU2 Vývoj a techniky grafického umění II Zimní Čeština 3  
ARUDP/VGU3 Vývoj a techniky grafického umění III Letní Čeština 2  
AVP/VEA3 Večerní akt III Zimní Čeština 2  
AVP/VEA4 Večerní akt IV Letní Čeština 2  
KHVFR/BCP1 Bakalářská práce I Zimní Čeština 3  
KHVFR/BCP2 Bakalářská práce II Letní Čeština 3  
KHVFR/SDP1 Seminář k diplomní práci I Zimní Čeština 8  
KHVFR/SDP2 Seminář k diplomní práci II Letní Čeština 11  
KOANCH/C108 Vibrační a elektronová spektroskopie Zimní Čeština 3  
UHV/KUTCM Kulturní a umělecká topografie Čech Zimní a letní Čeština 5  
UHV/MOHM Metody ochrany hmotných památek Zimní a letní Čeština 3  
UHV/VKCZ1 Dějiny výtvarné kultury v Českých zem. I Zimní Čeština 2  
UHV/VKDVK Vybrané kapitoly z dějin výtvarné kult. Zimní a letní Čeština 3