Předmět: Laboratoř z mikrobiologie II

« Zpět
Název předmětu Laboratoř z mikrobiologie II
Kód předmětu KBBV/C639
Organizační forma výuky Laboratoř
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Janovská Sylva, Mgr. Ph.D.
  • Vydržalová Markéta, RNDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Testování citlivosti na antimikrobiální léčiva. Rod Staphylococcus Rod Streptococcus, Enterococcus, Neisseria Rod Listeria, Erysipelothrix, Arcanobacterium, Rhodococcus Rod Bacillus, Clostridium Rod Pseudomonas, Alcaligenes, Acinetobacter Rod Bordetella, Legionella Rod Gardnerella, Campylobacter, Helicobacter Rod Escherichia, Citrobacter, Enterobacter, Klebsiella, Proteus Rod Salmonella - určení sérotypu Rod Haemophilus, Aeromonas, Pasteurella Rod Mycobacterium, Mycoplasma Rod Borrelia, Treponema, Leptospira Dermatofyty, kvasinky - růst na agarových mediích, postupy identifikace.

Studijní aktivity a metody výuky
Laborování
Výstupy z učení
Laboratorní cvičení jsou zaměřena na samostatné posuzování mikroskopických preparátů (barvených, nativních) a růstu jednotlivých druhů mikroorganismů na různých živných mediích, na určení biochemických a antigenních vlastností konvenčními testy, mikrotesty, případně dalšími speciálními metodami včetně určení sérotypu. Studenti se také seznámí s metodami testování citlivosti mikroorganismů na antibakteriální léčiva.
Po absolvování předmětu je student schopen orientace v mikroskopickém vyšetření, posuzování růstu jednotlivých druhů mikroorganismů na různých médiích, hodnocení růstových a biochemických testů i sérologických metod prokazujících antigenní strukturu. Absolvování předmětu je základem pro studium klinické mikrobiologie.
Předpoklady
KBBV/C635 Laboratoř z mikrobiologie I
KBBV/C635

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Písemná zkouška, Posouzení zadané práce

Výuka laboratorního cvičení je zakončena praktickou zkouškou, během které studenti prokáží své znalosti a laboratorní zručnost při určování neznámého mikroorganismu. V průběhu semestru jsou znalosti prověřovány písemnou formou.
Doporučená literatura
  • BEDNÁŘ M. a kol. Lékařská mikrobiologie, Marvil, 1996. null. null, null. ISBN null.
  • Greenwood D., Slack R.C.B., Peutherer J.F. et al. Lékařská mikrobiologie, Grada Publishing, Praha, 1999.
  • Mosio, Petra. Atlas bakterií. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012. ISBN 978-80-7395-467-3.
  • Přednášející. Aktualizované přednášky z předmětu Mikrobiologie a epidemiologie (C666).
  • Votava M. et al. Lékařská mikrobiologie speciální. Neptun, Brno, 2003.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta chemicko-technologická Klinická biologie a chemie (2016) Speciální a interdisciplinární obory 3 Letní
Fakulta chemicko-technologická Klinická biologie a chemie (2014) Speciální a interdisciplinární obory 3 Letní
Fakulta chemicko-technologická Klinická biologie a chemie (2015) Speciální a interdisciplinární obory 3 Letní
Fakulta chemicko-technologická Klinická biologie a chemie (2013) Speciální a interdisciplinární obory 3 Letní