Course: Basic of Chemistry II

« Back
Course title Basic of Chemistry II
Course code KCHTFR/ZCH2
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Tišlová Renata, Ing. Ph.D.
 • Kolinkeová Blanka, Ing.
 • Lesniaková Petra, Ing. Ph.D.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing)
Learning outcomes
Prerequisites
unspecified

Assessment methods and criteria
Written examination

Recommended literature
 • Blažek J. a kol. Přehled chemického názvosloví. Praha, 2004. ISBN 80-7235-260-1.
 • Fikr J., Kahovec J. Názvosloví organické chemie. Olomouc. ISBN 80-7346-088-4.
 • Honza J., Mareček A. Chemie pro čtyřletá gymnázia 2.díl. Olomouc, 2005. ISBN 80-7182-141-1.
 • Mareček, A., Honza, J. Chemie sbírka příkladů. Brno, 2001.
 • Mareček, Aleš. Chemie pro čtyřletá gymnázia.. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2000. ISBN 80-7182-057-1.
 • Muck, Alexander. Základy chemie ke studiu na VŠCHT. Praha: Vydavatelství VŠCHT, 1998. ISBN 80-7080-320-7.
 • Pacák, J. Stručné základy organické chemie. Praha, 1975.
 • Pečová, Danuše. Organická chemie : pro gymnázia. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2002. ISBN 80-7182-142-X.
 • Vacík, J. a kol. Přehled středoškolské chemie. Praha, 1993.
 • Zelinger, J. Rozpouštědla v restaurátorské praxi, učební texty pro VŠCHT.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Restoration Restoration and Conservation of Art on Paper and Related Materials (2013) Art and applied art 1 Summer
Faculty of Restoration Restoration and Conservation of Stone and Related Materials (2013) Art and applied art 1 Summer
Faculty of Restoration Restoration and Conservation of Wall Painting and Sgraffito (2013) Art and applied art 1 Summer
Faculty of Restoration Restoration and Conservation of Paper, Bookbinding and Documents (2013) Art and applied art 1 Summer