Course: Ancient Philosophy I

« Back
Course title Ancient Philosophy I
Course code KFI/ANFI1
Organizational form of instruction Seminary
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory, Optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Grygar Filip, Mgr. Ph.D.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
Dialogic (discussion, interview, brainstorming), Work with text (with textbook, with book), Skills training
 • unspecified - 100 hours per semester
Learning outcomes
Prerequisites
unspecified

Assessment methods and criteria
Creative work analysis, Presentation

Recommended literature
 • E. Hussey. Presokratici. Rezek, 1997.
 • F. Ch. Kessidi. Herakleitos. Svoboda, 1985.
 • G. S. Kirk. Heraclitus ? The Cosmic Fragments. Cambridge, 1954.
 • CH. H. Kahn. Heraclitus The Art and Thought of Heraclitus, An edition of the fragments with translation and commentary. Cambridge, 2001.
 • J. Patočka. Nejstarší řecká filosofe ? Přednášky z antické filosofie. Vyšehrad, 1996.
 • Kirk, Raven a Schofield. Předsókratovští filosofové. Oikoymenh, 2004.
 • Pokorný, M. (ed.). Hérakleitos z Efesu ? zkušenost a řeč. Oikoymenh, 2008.
 • Z. Kratochvíl. Délský potápěč ? K Hérakleitově řeči. Herrmann a synové, 2006.
 • Z. Kratochvíl. Hérakleitos ? Řeč o povaze bytí. Herrmann a synové, 1993.
 • Z. Kratochvíl. Výklad zlomků, řecko-české zlomky.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Arts and Philosophy Philosophy (2013) Philosophy, theology - Winter
Faculty of Arts and Philosophy Cultural History (2013) History courses - Winter
Faculty of Arts and Philosophy Cultural History (2013) History courses - Winter
Faculty of Arts and Philosophy - (2015) Philological sciences - Winter
Faculty of Arts and Philosophy Cultural History (2013) History courses - Winter
Faculty of Arts and Philosophy Resocialization Pedagogy (2013) Pedagogy, teacher training and social care - Winter
Faculty of Arts and Philosophy Religious Studies (2013) Philosophy, theology - Winter
Faculty of Arts and Philosophy Cultural History (2013) History courses - Winter
Faculty of Arts and Philosophy Social Anthropology (2013) Social sciences - Winter
Faculty of Arts and Philosophy Cultural History (2013) History courses - Winter
Faculty of Arts and Philosophy Philosophy (2013) Philosophy, theology 1 Winter
Faculty of Arts and Philosophy English Language Teacher Education (2013) Pedagogy, teacher training and social care - Winter
Faculty of Arts and Philosophy Social Anthropology (2016) Social sciences - Winter
Faculty of Arts and Philosophy Cultural History (2013) History courses - Winter
Faculty of Arts and Philosophy English Language Teacher Education (2013) Pedagogy, teacher training and social care - Winter