Course: Philosophical Propedeutics for philosophers

« Back
Course title Philosophical Propedeutics for philosophers
Course code KFI/FIPR
Organizational form of instruction Lecture + Seminary
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 5
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Pacovská Kamila, Mgr. Ph.D.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
Methods of individual activities, Work-related activities
 • unspecified - 45 hours per semester
 • unspecified - 60 hours per semester
 • unspecified - 60 hours per semester
Learning outcomes
Prerequisites
unspecified

Assessment methods and criteria
Didactic test, Discussion

Recommended literature
 • Řada "Dějiny filosofie". Oikumené, 1994.
 • A. MacIntyre. Ztráta ctnosti. Praha, Oikoymenh 2004.
 • ARISTOTELÉS. Etika Nikomachova. Praha : Rezek, 1996.
 • ARISTOTELÉS. O duši. Praha: Petr Rezek, 1996.
 • D. Frede. Plato's Ethics.
 • E. Wyller. Pozdní Platón. Rezek, Praha, 1996.
 • Gadamer, H., G. Idea Dobra mezi Platónem a Aristotelem. Oikúmené Praha 1994.
 • J. Janda. Pojetí spravedlnosti v Platónově Ústavě a Aristotelově Etice Nikomachově. Reflexe 35, 2008.
 • J. Jirsa (ed.). Rozum, ctnosti, duše. OIKOYMENH, 2010.
 • K. Thein. Vynález věcí. Praha, Filosofia, 2008.
 • M. C. Nussbaum . Křehkost dobra, část III. Praha, Oikoymenh 2003.
 • N. Warburton. The Basics of Essay Writing. London, Routledge, 2006.
 • PLATÓN. Spisy I-V. Praha : Oikúmené, 2003.
 • R. Kraut. Aristotle's Ethics. Stanford Enczclopedia of Philosophy.
 • Rezek, Hurychová (eds). Spravedlnost jako zdatnost . Praha: OIKOYMENH, 1996.
 • S. Synek. Lidská přirozenost jako úkol člověka. Togga, 2011.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Arts and Philosophy Philosophy (2015) Philosophy, theology 1 Winter
Faculty of Arts and Philosophy Philosophy (2013) Philosophy, theology 1 Winter