Course: Interpretation of Latin philosophical texts I

« Back
Course title Interpretation of Latin philosophical texts I
Course code KFI/ILFT1
Organizational form of instruction Seminary
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory, Optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Balík Vojtěch, PhDr.
Course content
Reading of authentic Latin philosophical texts with terminological analysis, translation and interpretation.

Learning activities and teaching methods
Methods of individual activities, Work-related activities
Learning outcomes
Introduction into methods of translating and interpreting Latin philosophical texts (continuation)
Competence of understanding, translating and interpreting Latin philosophical text, in specific points with the help of dictionary.
Prerequisites
Basic command of Latin grammar and vocabulary at the level at least of high-school Latin course and/or regular undergraduate Latin course

Assessment methods and criteria
Didactic test, Discussion

Continuous and active learning and exercising regularly his/her knowledge in the seminar (alternatively in individual homework, if assigned).
Recommended literature
 • Bejlovec, Josef a kol. Latina pro vysoké školy.
 • Bilíková, Eva. Přehled latinské mluvnice.
 • Floss, Karel ; Nejeschleba, Tomáš. Úvod do latinské filozofické terminologie a četby.
 • Kábrt, Jan a kol. Latinsko-český slovník.
 • Markéta Klosová. Addenda Vestibuli : praktická učebnice latiny Vestibulum : základní gramatické tabulky, opakovací cvičení s klíčem.
 • Markéta Klosová. Vestibulum : praktická učebnice latiny pro studující historických oborů. Vyd. 2..
 • Novotný, František. Základní latinská mluvnice.
 • Panczová, Helena. Ars grammatica. Učebnica latinčiny.
 • Pražák, Josef Miroslav ; Sedláček, Josef ; Novotný, František. Latinsko-český slovník.
 • Quitt, Zdeněk - Kucharský, Pavel. Česko-latinský slovník starověké a současné latiny.
 • Quitt, Zdeněk ; Kucharský, Pavel. Latinská mluvnice.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Arts and Philosophy Philosophy (2013) Philosophy, theology - Winter
Faculty of Arts and Philosophy Cultural History (2013) History courses - Winter
Faculty of Arts and Philosophy Cultural History (2013) History courses - Winter
Faculty of Arts and Philosophy - (2015) Philological sciences - Winter
Faculty of Arts and Philosophy Cultural History (2013) History courses - Winter
Faculty of Arts and Philosophy Resocialization Pedagogy (2013) Pedagogy, teacher training and social care - Winter
Faculty of Arts and Philosophy Religious Studies (2013) Philosophy, theology - Winter
Faculty of Arts and Philosophy Cultural History (2013) History courses - Winter
Faculty of Arts and Philosophy Social Anthropology (2013) Social sciences - Winter
Faculty of Arts and Philosophy Cultural History (2013) History courses - Winter
Faculty of Arts and Philosophy Philosophy (2013) Philosophy, theology 1 Winter
Faculty of Arts and Philosophy English Language Teacher Education (2013) Pedagogy, teacher training and social care - Winter
Faculty of Arts and Philosophy Social Anthropology (2016) Social sciences - Winter
Faculty of Arts and Philosophy Cultural History (2013) History courses - Winter
Faculty of Arts and Philosophy English Language Teacher Education (2013) Pedagogy, teacher training and social care - Winter