Course: Polish Language I

« Back
Course title Polish Language I
Course code KLKS/POJ1
Organizational form of instruction Seminary
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Polish
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Gańczarczyk Gabriela Maria, Mgr. PhD.
Course content
Alphabet and pronunciation of the literary Polish. How to read and understand vowels, the vowel's groups, consonants, duplicated consonants, sentential and verbal accent. The pronunciation's practice. Men / people (dziecko, chłopczyk, student atd.), the verb: mieć, adjectives: ładny, sympatyczny, ambitny, inteligentny etc. Greetings (formal and familiar) II, the verbs: przepraszać, czekać, pamiętać, rozmawiać. Numbers 1-20, the question about the age. Family, family relations I, the verbs: mieć, znać. Nations, states and their peoples, the numbers 20-100. The visit, the verbs: chcieć, studiować, mówić, rozumieć, mieszkać, odwiedzać, przedstawiać. Look and character I, the question: jaký / jaká je? Adverb: dobrze, źle, dużo, mało, często, rzadko atd., the elementary numbers: 100-1000000. The verbs: wiedzieć, umieć, the repeating of the adverbs. Free time: sport and, the verb: woleć. Free time: theatre, cinema, music, the verbs: prosić, musieć, uwielbiać, odmawiać, spotkać się. Breakfast, lunch, dinner, the verbs: jeść, pić. Reception and reading (the understanding the written and speaking speeches). The Polish holidays.

Learning activities and teaching methods
Dialogic (discussion, interview, brainstorming), Work with text (with textbook, with book), Skills training, Stimulating activities (simulation, games, drama)
Learning outcomes
The preliminary language ability of the student is on the level A0+ Common European Reference Framework for Languages. The course is focused on the basics of the Polish grammar with concentration on the primary communication abilities development; further on the basic vocabulary and realization of different conversational practices. Topics of everyday life will be selected for discussions at this course.
After finishing the course, students will be able to understand the basic terms and simple sentences used in the everyday life. The student will be able to act as a friend, neighbour, relative, tourist, student, customer.
Prerequisites
Polish language at A0+ level
KLKS/POUV

Assessment methods and criteria
Oral examination, Written examination, Oral performance analysis, Didactic test

Active participation on the seminars (at least 80% attendance, there will be special written assignment in the case of non-excuse absence). The fulfilment of the all study duties (all homeworks, the positive evaluation of the final written examination),
Recommended literature
 • GOŁYGA, D. Ach, ten język polski! Ćwiczenia komunikacyjne dla początkującyc. Krakow, 2001.
 • JANOWSKA, A., PASTUCHOWA, M. Dzień dobry. Podręcznik do nauki języka polskiego dla początkujących. Katowice: Śląsk, 1999.
 • KACZMARCZUK, B. Wymowa polska z ćwiczeniami. Lublin, 1987.
 • LIPIŃSKA, E. Księżyc w butonierce. Ćwiczenia dla studentów zaawansowanych doskonalące sprawność rozumienia ze słuchu. Krakow, 2004.
 • LIPIŃSKA, E. Nie ma róży bez kolców. Ćwiczenia ortograficzne dla cudzoziemców. Krakow, 1999.
 • MAŁOLEPSZA, M., SZYNKIEWICZ, A. Hurra po polsku. Prolog, 2000.
 • MIODUNKA, W. Cześć, jak się masz? I a II Spotkajmy się w Polsce. Krakow, 2006.
 • PELC, T. Teraz polski. Gry i ćwiczenia komunikacyjne. Lodz, WING, 1997.
 • PÖSINGEROVÁ, K., SERETNY, A. Czy Czechów jest trzech?. Krakow, 1992.
 • SERETNY, A. A co to takiego? Obrazkowy słwonik języka polskiego. Krakow, 1993.
 • SZELC-MAYS, M. Nowe słowa, stare rzeczy. Podręcznik do nauczania słownictwa języka polskiego dla cudzoziemców. Krakow, 1999.
 • TARAJŁO-LIPOWSKA, Z. Mówię po polsku. Učebnice polštiny pro Čechy. Wroclaw, 2004.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Arts and Philosophy Slavonic Studies of the European Union (2013) Philological sciences 1 Summer