Course: Judaism I

« Back
Course title Judaism I
Course code KRE/JUDA1
Organizational form of instruction Lecture + Seminary
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Lisý Štěpán, Mgr. M.A. Th.D.
 • Horáková Jana, Mgr.
Course content
Canon. Canonical texts inside the Jewish community. Types of the canon. Function of a text. Meaning of the canon. Canonization of a text. Authority and canonization. Canon and its reception. Hermeneutics of the canon. Non-canonicity.

Learning activities and teaching methods
Methods of individual activities, Work-related activities
 • unspecified - 30 hours per semester
Learning outcomes
The course objective is to introduce students to the important periods of Jewish history. They will learn about the holy books, the development of Jewish thought and rituals, as well as festive days, traditions, and customs. Particular attention will be paid to the problems of Zionism, to various forms of anti-Semitism, and to the contemporary character of the Israeli-Palestine conflict.
Student should gain basic knowledgo of Jewish history, culture, and religion, which is necessary for the following sessions.
Prerequisites
unspecified

Assessment methods and criteria
Didactic test, Discussion

Credit is dependent upon regular preparation of source texts, presence at seminars, and reading the secondary literature, and the exam will take the form of a written essay. Three topics will be given, and the students will choose two of them and should write two essays - no more than three pages of A4 format on each topic, applying their knowledge of sources, the contents of the lectures, and secondary literature. The written exam will take no more than three hours.
Recommended literature
 • AMSTRONGOVÁ, K. Dějiny Boha. Praha, 1996.
 • DE LANGE, N. Svět Židů. Praha, 1996.
 • DOHMEN, Ch. & STEMBERGER, G. Hermeneutika židovské Bible a Starého zákona. Praha, 2007. ISBN 9788070218747.
 • FINKELSTEIN, I. & SILBERMAN N. A. Objevování Bible Svatá Písma Izraele ve světle moderní archeologie. Praha, 2007. ISBN 9788070218693.
 • FISHBANE, A. M. Judaismus Zjevení a tradice. Praha, 1996. ISBN 8072600869.
 • FLAVIUS, J. O starobylosti Židů, Můj život. Praha, 2006. ISBN 8086410536.
 • GILLMAN, N. Vzkříšení a nesmrtelnost v židovském myšlení. Praha, 2007. ISBN 9788070218716.
 • HAYOUN, M. R. Židovské osvícenství mezi Córdobou a Berlínem, vol 2.. Praha, 1998.
 • KRUPP, M. Sionismus a stát Izrael. Praha, 1998.
 • MAIMONIDES, M. Výběr z korespondence. Praha, 2010. ISBN 9788020018489.
 • Moše ben Majmon. Osm kapitol o lidské duši a mravním konání. Praha, 2001. ISBN 8085924315.
 • NEWMAN, J. & SIVAN, G. Judaismus od A do Z. Praha, 1998. ISBN 8090089534.
 • PELIKAN, J. Komu patří Bible? Dějiny Písma v proměnách staletí. Praha, 2009. ISBN 9788072077120.
 • Pico della Mirandola. O důstojnosti člověka. Praha, 2005. ISBN 8072981641.
 • SCHOLEM, G. Davidova hvězda. Praha, 1996. ISBN 8085844249.
 • SCHOLEM, G. Kabala a její symbolika. Praha, 1999. ISBN 807207315X.
 • SCHUBERT, K. Židovské náboženství v proměnách věků. Praha, 1999.
 • STEMBERGER, G. Talmud a Midraš Úvod do rabínské literatury. Praha, 1999.
 • STEMBERGER, G. Úvod do judaistiky. Praha, 2010. ISBN 9788070219881.
 • STERN, M. Svátky v životě Židů. Praha, 2002.
 • YATESOVÁ, F. Giordano Bruno a hermetická tradice. Praha, 2009. ISBN 9788070219089.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Arts and Philosophy Religious Studies (2015) Philosophy, theology 1 Winter
Faculty of Arts and Philosophy Religious Studies (2013) Philosophy, theology 1 Winter