Course: Visual Christian Art

« Back
Course title Visual Christian Art
Course code KRE/VKRU
Organizational form of instruction Seminary
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Civínová Veronika, Mgr.
Course content
Introduction to the history of art, methodology, main points. Paintings and prototypes - antique philosophy and its connection to art; focus on Plato and neoplatonism. Iconoclasm and iconoduly. The Seventh Ecumenical Council - in the context of the previous ones. History of Iconography; icons, its early forms, meaning, Orthodox Church. Western churches and visual liturgical art; Roman art, Gothic art, Renaissance, Baroque, Protestantism, Iconoclasm. Andrej Tarkovskij - Andrej Rublev

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing)
Learning outcomes
Introduction to Christian visual art and its transformation through the course of history and in the context of Eastern and Western Christianity. The primary focus is on its definition and understanding (also in theology) across the churches and its connection to visual forms.
Extending the spectrum of interpretation in the context of Christianity, e.g. the Christianity and its visual forms.
Prerequisites
unspecified

Assessment methods and criteria
Oral examination, Written examination

Essay (3-5 "standard" pages) on one of the topics in the series of lectures; deadline: last week of the semester
Recommended literature
 • Adam, Adolf. Liturgický rok. Praha, 1999.
 • Alain Besançon; přeložila Nora Obrt. Zakázaný obraz : intelektuální dějiny obrazoborectví. Brno : Barrister & Principal, 2013.
 • Baleka, Jan. Výtvarné umění. Výkladový slovník. Praha, 1997.
 • Brown, P. Autorita a posvátné. aspekty christianizace římského světa. Praha, 1995.
 • Egon Sendler. Ikona - obraz Neviditelného : prvky teologie, estetiky a techniky. Olomouc : Refugium Velehrad-Roma, 2011.
 • Gombrich, E. H. Gombrich, E. H.. Praha, 1985.
 • Hall, James. Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění. Praha, 1991.
 • Chatelet, Albert a kol. Světové dějiny umění. Larousse. Praha, 1990.
 • Koch, Wilfred. Evropská architektura Encyklopedie evropské architektury od antiky po současnost. Praha, 1998.
 • Ladislav Kesner. Vizuální teorie : současné angloamerické myšlení o výtvarných dílech. Jinočany : H & H, 1997.
 • Matoušek, A. Posvátný obraz a zobrazení posvátného. Sborník z kolokvia konaného 16. 4. 1994 v pražském Emauzském klášteře.. Praha : Křesťanská akademie, 1995.
 • Panofsky, E. Význam ve výtvarném umění. , Praha : Malvern : Academia, 2013.
 • Royt, Jan. Slovník biblické ikonografie. Praha, 2006.
 • Ryneš, Václav. Světci v umění. Roztoky, 1971.
 • sestavili J.B. Lášek. Ikona v ruském myšlení 20. století : sborník statí a studií. Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2011.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Arts and Philosophy Religious Studies (2013) Philosophy, theology 2 Summer