Course: Early care

« Back
Course title Early care
Course code KVV/RAPE
Organizational form of instruction Seminary
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Šándorová Zdenka, PaedDr. Ph.D.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing), Dialogic (discussion, interview, brainstorming), Skills training
Learning outcomes
Prerequisites
The Student has the prerequisites for the orientation in the issue according to the content of the course.
KVV/SPPG

Assessment methods and criteria
Discussion, Student portfolio analysis, Self project defence

Recommended literature
  • Raná péče pro rodiny s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením. Vybrané příspěvky z kurzu "Poradce rané péče". Středisko rané péče Praha, 1998. ISBN 80-238-3267-0.
  • ALLEN, K. E., MAROTZ, L. R. Přehled vývoje dítěte: od prenatálního období do 8 let.. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7367-055-0.
  • DITTRICHOVÁ,J ., PAPOUŠEK, M., PAUL, K. a kol. Chování dítěte raného věku a rodičovská péče.. Praha: Grada Publishing, 2004. ISBN 80-247-0399-8.
  • Langmeier, Josef. Vývojová psychologie. Praha: Grada, 1998. ISBN 80-7169-195-X.
  • ŠÁNDOROVÁ, Z. (Re)socializace v rané péči. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015.
  • Šándorová, Zdenka. Základy komprehenzívní a integrativní speciální pedagogiky raného věku : učební text pro studující speciální pedagogiky. Hradec Králové: Gaudeamus, 2005. ISBN 80-7041-259-3.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Arts and Philosophy Cultural History (2013) History courses - Summer
Faculty of Arts and Philosophy English Language Teacher Education (2013) Pedagogy, teacher training and social care - Summer
Faculty of Arts and Philosophy English Language Teacher Education (2013) Pedagogy, teacher training and social care - Summer
Faculty of Arts and Philosophy Social Anthropology (2016) Social sciences - Summer
Faculty of Arts and Philosophy Philosophy (2013) Philosophy, theology - Summer
Faculty of Arts and Philosophy Religious Studies (2013) Philosophy, theology - Summer
Faculty of Arts and Philosophy Cultural History (2013) History courses - Summer
Faculty of Arts and Philosophy Cultural History (2013) History courses - Summer
Faculty of Arts and Philosophy Cultural History (2013) History courses - Summer
Faculty of Arts and Philosophy Cultural History (2013) History courses - Summer
Faculty of Arts and Philosophy Resocialization Pedagogy (2013) Pedagogy, teacher training and social care - Summer
Faculty of Arts and Philosophy Social Anthropology (2013) Social sciences - Summer
Faculty of Arts and Philosophy Cultural History (2013) History courses - Summer
Faculty of Arts and Philosophy - (2015) Philological sciences - Summer