Course: Cultural and Art Topography of Bohemia and Moravia

« Back
Course title Cultural and Art Topography of Bohemia and Moravia
Course code UHV/KUTCM
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 5
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Hrubý Vladimír, doc. PhDr.
 • Panoch Pavel, doc. Mgr. Ph.D.
Course content
Základní charakteristika historického, uměleckého,sídelního vývoje v našich zemích a kulturních památek. Regiony a sídla. Praha. Pražský hrad. Střední Čechy. Kutná Hora. Východní Čechy ( Královéhradecký a Pardubický kraj). Pardubice. Severní Čechy. Severozápadní Čechy ( Karlovarský k., Liberecký k., Ústecký k.). Západní Čechy. Jižní Čechy. Český Krumlov. Kraj Vysočina. Olomoucký kraj. Olomouc. Jižní Morava. Jihozápadní Morava ( Jihomoravský k., Zlínský k.). Brno. Severomoravský kraj.

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing), Projection
Learning outcomes
Cílem výuky je podat základní přehled vývoje kulturních památek na území českých zemí s důrazem na jednotlivé regiony a vybraná centra a jejich specifické proměny v uměleckém kontextu. Předmět doplňuje a rozšiřuje znalosti z dějin umění a památkové péče se zaměřením na historickou a uměleckou topografii.
Student získá znalosti o kulturních památkách v jednotlivých regionech a ve významných uměleckých lokalitách a doplní si tak vědomosti z historie, dějin umění a památkové péče.
Prerequisites
unspecified

Assessment methods and criteria
Oral examination

Zkouška je udělena na základě ústního pohovoru, při kterém student prokáže znalost probírané látky a četbu doporučené literatury, dále schopnost určit a časově, autorsky zařadit vybrané památky.
Recommended literature
 • Anděl, R. ( red.). Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Severní Čechy . Praha , 1984.
 • Dostál, O. Československá historická města. Praha, 1974.
 • Felcman, O., Musil, F.,(ed.). Dějiny východních Čech. Hradec Králové, Praha, 2009. ISBN 978-80-7422-003-6.
 • Holec, F. (red.). Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Praha a okolí. Praha, 1988.
 • Hosák, L., Zemek, M.(red.). Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Jižní Morava. Praha, 1981.
 • Hrůza, J. Město Praha. Praha, 1989.
 • Chotěbor, P. Pražský hrad. Podrobný průvodce. . Praha, 1994.
 • Jůzová, E. Severozápadní Čechy. Praha, 1984.
 • Kibic, K., Wagner, J. Krajem západočeských lázní. Praha, 1974.
 • Kropáček, J. Severní Čechy, krajina, historie, umělecké památky. Praha, 1988.
 • Kuča, K. města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku I.-VII.. Praha, 2004.
 • Kuthan, J. a kol. Jižní Čechy.Krajina, historie, umělecké památky. Praha, 1982.
 • Líbal, D. Katalog gotické architektury v České republice do husitských válek. Praha, 2001.
 • Líbal, D. Starobylá města v Československu. Praha, 1970.
 • Merhautová, A., Třeštík, D. Románské umění v Čechách a na Moravě. Praha, 1983.
 • Muchka, Ivan. Východní Čechy : historie, krajina, umělecké památky. Praha: Panorama, 1990. ISBN 80-7038-038-1.
 • Muk, J., Šamánková, E. ABC kulturních památek Československa. Praha, 1985.
 • Poche, E. ( ed.). Umělecké památky Čech 1-4. Praha, 1982.
 • Poche, E. a kol. Praha ( Čtvero knih o Praze), sv.1-4. Praha, 1988.
 • Poche, E. Prahou krok za krokem. Praha, 1985.
 • Samek, Bohumil. Umělecké památky Moravy a Slezska. Praha: Academia, 1994. ISBN 80-200-0473-4.
 • Spurný, F. (red.). Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Severní Morava. Praha, 1983.
 • Šimek, T.(red.). Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Východní Čechy. Praha, 1989.
 • Tříska, K.( red.). Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Jižní Čechy. Praha, 1986.
 • Vlček, P. Ilustrovaná encyklopedie českých zámků. Praha, 2001. ISBN 80-7277-028-4.
 • Vlček, Pavel. Encyklopedie českých klášterů. Praha: Libri, 1997. ISBN 80-85983-17-6.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Arts and Philosophy Cultural History (2013) History courses 2 Winter