Course: Integrated Rescue System

« Back
Course title Integrated Rescue System
Course code URBV/PIZS
Organizational form of instruction Lecture + Lesson
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 5
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Pernica Bohuslav, Ing. Ph.D.
Course content
1. National security system 2. Czech national law dealing with emergencies 3. The Integrated Rescue System: its aim and capacities/capabilities 4. The Integrated Rescue System: organizational structures and roles 5. The Integrated Rescue System: readiness, de/activation, and utilization its capabilities 6. Local authorities in the Integrated Rescue System 7. Private sector and the Integrated Rescue System 8. Warnings and emergency notices in the Integrated Rescue System 9. The Integrated Rescue Systems capabilities and their coaction in case of emergency 10. Cooperation among the Integrated Rescue Systems cells 11. Regional emergency planning 12. State emergency planning 13. The Integrated Rescue System: case studies

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing), Dialogic (discussion, interview, brainstorming), Methods of individual activities
 • unspecified - 42 hours per semester
 • unspecified - 18 hours per semester
 • unspecified - 40 hours per semester
 • unspecified - 50 hours per semester
Learning outcomes
The purpose is to provide needed knowledge about the Czech Integrated Rescue System, the backbone of the national emergency management.

Prerequisites
unspecified

Assessment methods and criteria
Oral examination, Written examination, Home assignment evaluation

Recommended literature
 • Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně..
 • Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému..
 • Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení.
 • Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy..
 • Antušák, E., Kopecký, Z. Krizový management. Krizová komunikace. 1. vyd.. Praha: Oeconomica, , 92 s, 2007. ISBN 978-80-245-0945-7.
 • Antušák, E., Kopecký, Z. Krizový management. Úvod do teorie. 1. vyd.. Praha: Oeconomica. 98 s, 2008. ISBN 978-80-245-0951-.
 • Balabán, Miloš . Kapitoly o bezpečnosti. V Praze: Karolinum, 2007. ISBN 978-80-246-1440-3.
 • Kratochvílová, D. Ochrana obyvatelstva. 1. vyd.. Ostrava: SPBI, 140 s, 2005. ISBN 80-86634-70-1.
 • Linhart, P. Některé otázky ochrany společnosti;. Praha : MV GŘ HZS ČR, 95 s, 2005. ISBN 80-86640-43-4.
 • Martínek, B.; Linhart, P. et al. Ochrana obyvatelstva. Modul E. 1. vyd.. Praha: MV-GŘ HZS ČR, 127 s, 2006. ISBN b.č.
 • Skalská, Květoslava. Integrovaný záchranný systém a požární ochrana.. Praha: MV - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 2010. ISBN 978-80-86640-59-4.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Economics and Administration Regional Development (2013) Economy 1 Summer
Faculty of Economics and Administration Regional Development (2014) Economy 1 Summer