Course: Computer Networks I

« Back
Course title Computer Networks I
Course code USII/PPSI1
Organizational form of instruction Lecture + Lesson
Level of course Bachelor
Year of study 3
Semester Winter
Number of ECTS credits 5
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Horák Oldřich, RNDr. Ing. Ph.D.
 • Komárková Jitka, doc. Ing. Ph.D.
 • Novák Martin, Ing.
Course content
Computer network classification. Reference model ISO/OSI. Functions and description of separate layers of ISO/OSI. Comparison of ISO/OSI and TCP/IP. Transmission media. Access methods. Basic network types (Token Ring, ArcNet, Ethernet, FDDI, 100VG AnyLan, ATM). Routing, routers. Network security, attacks and attack prevention. Network hardware, servers, system fault tolerance. Wireless networks.

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing), Dialogic (discussion, interview, brainstorming), Skills training
Learning outcomes
The aim of the course is to introduce the students to the key concepts in the data networks area. It focuses on the communication theory, basic network types and communication protocols, computer and data network planning, linking and general network security. Also the introduction to HW technologies focusing on servers and network HW is included.
Students will be able to understand data network communication, to describe commonly used technologies, to analyse local network security and to propose steps towards its improvement.
Prerequisites
unspecified

Assessment methods and criteria
Oral examination, Written examination, Home assignment evaluation

Assignment: successful submission and defence of all given tasks. Examination: written (at minimum 65 %) and oral. Detalied requirements for assignment and examination pass will be specified at the first lecture.
Recommended literature
 • Dostálek, Libor. Velký průvodce infrastrukturou PKI a technologií elektronického podpisu. Brno: Computer Press, 2006. ISBN 80-251-0828-7.
 • Dostálek, Libor. Velký průvodce protokoly TCP IP. Praha: Computer Press, 2003. ISBN 80-7226-849-X.
 • Dostálek, Libor. Velký průvodce protokoly TCP/IP a systémem DNS. Praha: Computer Press, 2002. ISBN 80-7226-675-6.
 • Feibel W. Encyklopedie počítačových sítí. Praha, 1996.
 • Jirovský, Václav. Vademecum správce sítě. Praha: Grada, 2001. ISBN 80-7169-745-1.
 • Kállay, Fedor. Počítačové sítě LAN/MAN/WAN a jejich aplikace. Praha: Grada, 2003. ISBN 80-247-0545-1.
 • Kurtz G., Břehovský P., Pojsl J., Čevela R. Hacking bez tajemství : Windows, NetWare, UNIX/Linux. Praha, 2002. ISBN 80-7226-644-6.
 • Minasi, Mark. Velký průvodce hardwarem. Praha: Grada, 2002. ISBN 80-247-0273-8.
 • Odom, Wendell. Počítačové sítě bez předchozích znalostí. Brno: CP Books, 2005. ISBN 80-251-0538-5.
 • Prosise, Chris. Počítačový útok : detekce, obrana a okamžitá náprava. Praha: Computer Press, 2002. ISBN 80-7226-682-9.
 • Pužmanová, Rita. Širokopásmový Internet : přístupové a domácí sítě. Brno: Computer Press, 2004. ISBN 80-251-0139-8.
 • Pužmanová, Rita. TCP/IP v kostce. České Budějovice: Kopp, 2004. ISBN 80-7232-236-2.
 • Rosa Z. Principy činnosti a technické vybavení počítačových sítí. Pardubice, 1992.
 • Sosinsky, Barrie A.. Mistrovství - počítačové sítě : [vše, co potřebujete vědět o správě sítí]. Brno: Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-3363-7.
 • Strebe, Matthew. Firewally a proxy-servery : praktický průvodce. Brno: Computer Press, 2003. ISBN 80-7226-983-6.
 • Tanenbaum A.S. Computer Networks, Fourth Edition. Prentice Hall, 2003.
 • Toxen, Bob. Bezpečnost v Linuxu : prevence a odvrácení napadení systému. Brno: Computer Press, 2003. ISBN 80-7226-716-7.
 • Zelenka J., Čech P., Naiman K. Ochrana dat. Hradec Králové, 2002.


Study plans that include the course