Tyto stránky jsou součástí informačního katalogu ECTS. Obsahují základní popis nabízených studijních programů a oborů, včetně standardních studijních plánů. Současně jsou zde uváděny popisy jednotlivých předmětů.

Pro lepší orientaci a uživatelskou přívětivost lze při hledání informací o studijních programech a oborech, resp. při výběru studijních předmětů volit různou cestu. Informace o programech a předmětech lze vyhledávat nabízenými cestami (viz dole) nebo je možno využít vyhledávání podle zvolených atributů (viz napravo).

Řádky tabulek seřadíte podle sloupce klikáním na ikony  v jeho záhlaví. Pokud je zobrazena ikona bubliny , najetí myší na ni zobrazi podrobnosti.

Hledání plánů Hledání plánů
 
Hledání předmětů Hledání předmětů
 
Dle fakult, studijních programů a studijních plánů včetně jejich předmětů Dle oborů vzdělávání a studijních plánů včetně jejich předmětů Dle oborů vdělávání a seznamu předmětů Dle fakult, pracovišť a předmětů
Název fakulty
Dopravní fakulta Jana Pernera
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Fakulta ekonomicko-správní
Fakulta filozofická
Fakulta chemicko-technologická
Fakulta restaurování
Fakulta zdravotnických studií
Název oboru vzdělávání
Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
Stavebnictví, geodézie a kartografie
Sociální vědy
Filologické vědy
Informatické obory
Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie
Pedagogika, učitelství a sociální péče
Ekologie a ochrana životního prostředí
Obory z oblasti historie
Technická chemie a chemie silikátů
Filozofie, teologie
Chemické obory
Potravinářství a potravinářská chemie
Speciální a interdisciplinární obory
Umění a užité umění
Doprava a spoje
Zdravotnictví
Ekonomie
Název oboru vzdělávání
Biologické obory
Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
Stavebnictví, geodézie a kartografie
Sociální vědy
Filologické vědy
Obecná příprava
Matematické obory
Informatické obory
Textilní výroba a oděvnictví
Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie
Architektura
Veterinářství a veterinární prevence
Farmaceutické vědy
Publicistika, knihovnictví a informatika
Geografické obory
Podnikání v oborech, odvětví
Právo, právní a veřejnosprávní činnost
Pedagogika, učitelství a sociální péče
Teorie a dějiny umění
Ekologie a ochrana životního prostředí
Ekonomika a administrativa
Obory z oblasti historie
Obory z oblasti psychologie
Technická chemie a chemie silikátů
Filozofie, teologie
Tělesná kultura, tělovýchova a sport
Obecně odborná příprava
Fyzikální obory
Zemědělství a lesnictví
Lékařské vědy
Geologické obory
Chemické obory
Strojírenství a strojírenská výroba
Potravinářství a potravinářská chemie
Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Speciální a interdisciplinární obory
Umění a užité umění
Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Doprava a spoje
Zdravotnictví
Ekonomie
Název fakulty
Dopravní fakulta Jana Pernera
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Fakulta ekonomicko-správní
Fakulta filozofická
Fakulta chemicko-technologická
Fakulta restaurování
Fakulta zdravotnických studií
Univerzita Pardubice